Fakultet političkih nauka, 22.04.2020

Način polaganja ispitaNačin polaganja ispita iz predmeta Partije i partijski sistemi

 

Planom predmeta Partije i partijski sistemi bile su planirane sljedeće provjere znanja:

Predispitne obaveze:

  • Test (30 poena)
  • Rad na vježbama (20 poena)

Ispitne obaveze:

  • Usmeni ispit na kome se polaže cjelokupno gradivo (50 poena).

 

U skladu sa Odlukom Senata Univerziteta Crne Gore od 16. aprila 2020. godine, plan se revidira na sljedeći način:

 

Predispitne obaveze:

  • Preostali dio poena za rad na vježbama (15 poena) biće preusmjeren na izradu seminarskog rada.

Ispitne obaveze:

  • Pismeni ispit na kome se polaže cjelokupno gradivo (80 poena).

 

Datum polaganja ispita radova će biti definisan nakon ukidanja privremenih mjera.

 

Literatura za pripremu ispita: Goati, V. (2008). Političke partije i partijski sistemi. Fakultet političkih nauka, Univerzitet Crne Gore.
 
Poglavlja koja će biti testirana na ispitu: I do V, kao i poglavlja od VIII IX.
Broj posjeta : 92