Fakultet političkih nauka, 26.02.2018

EVROPSKI KULTURNI MODELI - materijal za predavanjeMaterijal za predavanje, kolokvijume i ispit, studiju "Europe-space for Transcultural Existence", studenti mogu preuzeti u biblioteci Fakulteta političkih nauka i u prilogu obavještenja.

Dokumenti