Elektrotehnički fakultet, 25.09.2019

Promjena rasporeda predavanja i vežbi za 2019 2020 godinuU tekućem semestru nastava će se izvoditi petkom prema sljedećem rasporedu:

- 10:15 - 12:00 časova, predavanja, sala L2

- 12:15 - 13:00 časova, računske vježbe, sala L2

- 13:15 - 15:00 časova, laboratorijske vježbe, sala L2

 

Svim časovima mogu da prisustvuju studenti po starom sistemu iz 2012. godine koji su upisali smjerove ETR ili EA.

Broj posjeta : 497