Elektrotehnički fakultet, 29.11.2019

Drugi lab testDrugi laboratorijski test će se održati u petak, 6.12.2019. godine u sali L2 prema sljedećem rasporedu:

- 13:15 časova, studenti sa parnim brojem indeksa

- 13:40 časova, studenti sa neparnim brojem indeksa

Broj posjeta : 184