Elektrotehnički fakultet, 17.12.2019

Termin popravnog lab testaPopravni laboratorijski test će se održati u petak, 20.12.2019. godine u sali L2 prema sljedećem rasporedu:

- 13:15 časova, prvi lab test

- 13:40 časova, drugi lab test

Studenti mogu popravljati jedan od dva testa. Izlaskom na popravni test, poništavaju se prethodni bodovi sa testa.

Broj posjeta : 197