Ekonomski fakultet, 18.10.2018

Posljednji ispit do kraja studijaStudenti kojima je Finansijska matematika posljednji ispit do kraja studija, isti će polagati u terminima kolokvijuma i završnih ispita iz predmeta Matematika (raspored kolokvijuma se nalazi na sajtu fakulteta).