Prirodno-matematički fakultet, 08.05.2020

Nova objava - 08.05.2020 14:36Materijal današnjih vježbi odnosi se na primjenu rezidiuma prilikom sumiranju redova kao i razlaganje meromorfnih funkcija u redove prostih razlomaka i beskonačne proizvode.

Naslov 3.8

Zadaci:328,329,331,334.

Naslov 3.9

Zadaci: 343,344, 345, 347, 351.

 

 

Broj posjeta : 144