Metalurško-tehnološki fakultet, 05.06.2018

Rezultati popravnog drugog kolokvijuma



U prilogu se nalaze rezultati popravnog drugog kolokvijuma iz fizike II. U tabeli prvi broj označava broj poena osvojen na teoriji, a u zagradama je broj poena osvojen na zadacima.

Dokumenti