Fakultet za turizam i hotelijerstvo, 04.02.2019

USMENI ISPITSvi studenti su na ispit dužni donijeti lični index. Neće biti omogućeno polaganje studentima sa ličnom kartom, pasošom, vozačkom dozvolom i ostalim ličnim dokumentima, koji se ne koriste za polaganje ispita na Univerzitetu Crne Gore. Svi studenti su imali dovoljno vremena da do 07.02.2019. godine, obezbjede lični index (ukoliko je u studentskoj službi, ili radi izrade duplikata indexa, ili nekog sličnog razloga). Pravilo važi za sve studente, bez izuzetka, tj. neće se dozvoliti polaganje studentu koji ne bude imao lični index. Svi studenti su dužni doći na usmeni dio ispita!!! Publikacije koje služe za spremanje gradiva, za usmeni dio ispita, nalaze se u fotokopirnici Fakulteta za turistički i hotelski menadžment u Kotoru (pitati Zoricu u fotokopirnici, ili pročitati neki od prethodno objavljenih e-mailova za ovaj predmet). U index upisati tačan naziv predmeta i datum polaganja ispita.

 

Prof. dr Aleksa Š. Vučetić