Elektrotehnički fakultet, 23.10.2020

Predavanja 23.10.Predavanja će se održati online korišćenjem BigBlueButton platforme sa početkom u 16:30 časova.

Broj posjeta : 148