Mašinski fakultet, 25.01.2018

Termodinamika usmeni dio ispita rezultati I termin Januar 2018Br. indeksa

Prezime I ime

Broj bodova/max. broj bodova

Komentar

1/2017

Tomović Aleksandar

21/40

Popravni termin

2/2017

Vujošević Vuk

21/40

Položio

3/2017

Mumović Marko

23/40

Popravni termin

4/2017

Rašović Marko

13/40

Popravni termin

5/2017

Đurović Vojin

8/40

Popravni termin

6/2017

Cvekić Stevan

6/40

Popravni termin

7/2017

Radović Andrija

0

Nije izašao