Fakultet političkih nauka

Međunarodna socijalna politika - ispit
Popravni završni ispit iz predmeta Međunarodna socijalna politika održaće se 26. februara sa početkom u 12.30 sati.

 

 

Broj posjeta : 152