Rektorat

Centar za međunarodnu saradnju
Za međunarodnu saradnju na Univerzitetu Crne Gore zadužen je Centar za međunarodnu saradnju.