Fakultet za turizam i hotelijerstvo

Biografija - Vujačić Vesna

11.03.2017


Biografija - Vujačić Vesna

Vesna Vujačić je rođena 3. maja 1964.godine u Podgorici, gdje je završila osnovnu školu i gimnaziju “Sloboran Škerović“. Osnovne studije Zaštita bilja i prehrambenih proizvoda završila je 1988.godine na Poljoprivrednom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Postdiplomske studije upisala je na istom fakultetu, završila sa prosječnom ocjenom 9,7 i stekla zvanje magistra biotehničkih nauka. Doktorsku disertaciju ”Genotipska i fenotipska varijabilnost proizvodnih osobina introdukovanih vrsta iz roda Amaranthus L.” odbranila je 13. jula 2001. godine na Poljoprivrednom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Doktorska disertacija bila je rezultat trogodišnjih istraživanja na novoj nutritivno značajnoj biljnoj vrsti iz roda Amaranthus L, i proistekla je iz saradnje Univerziteta u Beogradu i VIR-Ruskog Naučnog Instituta, Ruske akademije, Sankt Petersburg.

Stipendije u toku školovanja: stipendija grada Beograd, stipendija Ministarstva za nauku i tehniku Srbije; stipendija Republike Slovačke. Postdoktorsku specijalizaciju i radni boravak (istraživanja na vrstama iz roda Amaranthus L.) realizovala je od oktobra 2002. godine do juna 2003. godine u Slovačkoj na Fakultetu za agrobiologiju i prehrambene namirnice, Slovački Polnohospodarski Univerzitet u Nitri (IČO:00397482, od 13. juna 2003. godine, Nitra) Studijski boravci: Republica Italija Trening program Adriatic Cross Border Interreg III A: SIAB project, 20-26. maj 2007. godine, Certificate of trening Universita degli Studi di Bari, departimento di Biologie e Chimica, Agro Forestale ed Ambientale, Sezione di Genetica e Universita degli studi di Lecce, departimento di Scienze e Tecnologie Biologiche ed Ambientali; studijski boravak u Institutu za prehrambene tehnologije, Univerziteta u Novom Sadu, period 15. jun-15. jul 2009. godine; studijski boravak Хемический факулътет  MГУ имени М.В. Ломоносова, Москва, лаборатории инженерной энэимилогии кафедры хемической энэимологии Хемическог  факулътета с 13 по 30 сентября 2011 г., itd.

Vesna Vujačić je autor udžbenika „Poznavanje namirnica“ izdavač Fakultet za turizam i hotelijerstvo, Univerzitet Crne Gore, godina izdanja 2011. godina, br.str. 232, ISBN 978-86-908213-4-1, COBISS.CG-ID 17514512, oblast Hrana i ishrana. Učestvovala je u 10 međunarodnih naučnih projekata kao rukovodilac ili član projekta. Autor je preko 65 naučno-stručnih radova objavljenih u međunarodnim časopisima, i na međunarodnim i nacionalnim skupovima. Istraživačka interesovanja su iz oblasti biotehnologije, hrane i turizma. Recezent je naučnh časopisa: Journal Tourism and Hospitality Mangement ISSN 1330-7533 (Print) ISSN 1847-3377 (Online); International Scientific Journal Turizam ISSN 1450-6661(Hard Copy), ISSN 1821-1127 (Online)., Journal Genetika, Serbian Genetic Society www.dgsgenetika.org.rs.

Radila je kao saradnik u nastavi na Poljoprivrednom fakultetu–katedra za Genetiku, Univerzitet u Beogradu. U naučno zvanje, naučnog saradnika, izabrana je 13. jula 2005. godine, Ministarstvo nauke i zaštite životne sredine, Beograd, Republika Srbija, Komisije za sticanje naučnih zvanja (odluka broj. 06-00-6/2795, od 13. jula 2005. godine, Beograd).

U akademsko zvanje docenta Univerziteta Crne Gore izabrana je 26. oktobra 2006. godine za oblast: Biotehnologija i Hrana, na Fakultetu za turizam i hotelijerstvo. U isto zvanje ponovo je birana (reizabrana) 31. maja 2012. godine. U akademsko zvanje vanredni profesor izabrana je 26. decembar 2017. godine. Predavač je na studijskim programima Turizam i Hotelijerstvo, na specijalističkim i magistarskim studijama Fakulteta za turizam i hotelijerstvo Kotor.

Obavljala je funkcije prodekan za nastavu na Fakultetu za turizam i hotelijerstvo od 2007. do 2009. godine; rukovodilac doktorskih studija na Fakultetu za turizam i hotelijerstvo od 2010. do 2013. god.; član Senata Univerziteta Crne Gore od 2007. do 2010. godine; član Strukovnog vijeća društvenih nauka Univerziteta Crne Gore od 2007. do 2010. godine. Član je Strukovnog vijeća društvenih nauka Univerziteta Crne Gore od 2016. do - godine; rukovodilac studijskog programa Hotelijerstvo na Fakultetu za turizam i hotelijerstvu Univerziteta Crne Gore od 2016. do 2018. godine. Od 2018. do- godine prodekan za naučno istrazivački rad na Fakultetu za turizam i hotelijersto.

Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.