Fakultet političkih nauka

Biografija - Komar Olivera
Biografija - Komar Olivera

Rođena 15. marta 1981. godine u Postojni, Slovenija. Nakon završetka Filološke gimnazije diplomirala na Pravnom fakultetu u Podgorici 2003. godine. Magistrirala 2007. godine na Fakultetu političkih nauka u Podgorici radom na temu Političke partije i poslanički mandat u sistemu parlamentarne reprezentacije.

Doktorirala u februaru 2012. godine temom Birači u Crnoj Gori: Faktori partijske i izborne preferencije na Fakultetu političkih nauka Univerziteta Crne Gore.

Postdoktorsko istraživanje obavila na Univerzitetu u Bolonji 2012-2013. godine.

Aktuelni angažman i projekti:

 • 27. septembra 2012. godine odlukom Senata Univerziteta Crne Gore izabrana u zvanje docenta na Fakultetu političkih nauka (www.fpn.co.me) na predmetima Politički marketing, Teorije i metode komparativne politike, Političko ponašanje, Političko komuniciranje,
 • Nastava na predmetima: Politički marketing, Političko komuniciranje, Uvod u komparativnu politiku i Političko ponašanje 1 i 2,
 • Članica Centra mladih naučnika Crnogorske akademije nauka i umjetnosti,
 • Konsultantkinja i suvlasnica privatne agencije za istraživanja De Facto Consultancy (www.defacto.me),
 • Glavni istraživač međunarodnog istraživanja Comparative Study of Electoral Systems za Crnu Goru (www.cses.org),
 • Član etičkog komiteta za metodologiju istraživanja UNICEF-a u Crnoj Gori
 • Glavni istraživač evropskog istraživanja European Value Survey za Crnu Goru,
 • Glavni istraživač crnogorske postizborne studije Montenegrin National Election Study (www.mnes.defacto.me)
 • Dio međunarodnog istraživačkog tima u okviru COST akcije „Professionalization and Social Impact of European Political Science“, i
 • Koordinatorka bilateralnog projekta između Univerziteta Crne Gore i Univerziteta u Ljubljani „Evropeizacija civilnog društva u Crnoj Gori i Sloveniji“.

 Raniji angažman i projekti:

 • 2012 - Dio međunarodnog istraživačkog tima u okviru COST akcije “True European Voter”2016 – Član radnog tima za izradu Nacionalne strategije održivog razvoja Crne Gore 2017-2030,
 • Konsultant na velikom broju projekata UN sistema u crnoj Gori iz oblasti vladavine prava, gender problematike i uspostavljanja dizajna istraživanja,
 • 2006 – 2011 član Upravnog odbora Foundation Open Society Institute u Crnoj Gori,
 • Prvo sveobuhvatno istraživanje ponašanja birača u Crnoj Gori, finansirano od Ministarstva prosvjete i nauke 2010. godine.
 • 2012 - Konsultant UNDP za istraživanje o potrebama jačanja kapaciteta žena u partijama u Crnoj Gori,
 • 2009 - 2011, Transcrime i United Nations Office for Drugs and Crime UNODC – nacionalni consultant za Crnu Goru na projektu: “Development of monitoring instruments for judicial and law enforcement institutions in the Western Balkans”,
 • 2009, United Nations Office for Drugs and Crime UNODC – nacionalni consultant za Crnu Goru na projektu: “Promoting the Rule of Law and Human Security in South Eastern Europe”, 

Stipendije:

 • JOINEU SEE, stipendija za postdoktorske studije u trajanju od 6 mjeseci na Univerzitetu u Bolonji,
 • Junior Faculty Development Program (American Councils) – semestar proveden na UC Berkeley, USA in 2008

Vještine i znanja:

 • Engleski jezik (CAE – Certificate of advanced English, C1)
 • Italijanski jezik (Dante Alighieri, Reggio Calabria, nivo - B1)
 • Njemački jezik (Goethe Institute, Berlin, nivo - B1)
 • Slovenački jezik
 • Napredna znanja rada na računaru u specijalizovanim statističkim softverima (SPSS)

 Važniji objavljeni radovi:

 • Komar, Olivera, Živković, Slaven, “Montenegro: A democracy without alternations”, East European Politics and Societies, SAGE Journals, 2016.
 • Komar, Olivera, Jelić, Ivana, Komnenić, Nataša, Mijanović, Irena, Šćepanović, Vlatko, Parlamentarni leksikon, Skupština Crne Gore, Podgorica, 2016. (Parliamentary lexicon)
 • Komar, Olivera, “The development of civil society in Montenegro” u Fink-Hafner, Danica, ur. The Development of Civil Society in the Countries on the Territory of the Former Yugoslavia since the 1980s, Faculty of Political Sciences, Ljubljana, 2015. godine
 • Todosijević, Bojan, Komar, Olivera, Pavlović, Zoran, “Obrazovanje, ideologija i politika: Značaj razlika u nivou obrazovanja za političke podele u Srbiji i Crnoj Gori”, Srpska politička misao, (posebno izdanje, 2016), Institut za političke studije, str. 125-153, (ISSN 0354-5989, UDK 32) (Education, ideology and politics)
 • Komar, Olivera, Birači u Crnoj Gori: faktori izborne i partijske preferencije, Čigoja & Fakultet političkih nauka UCG, Beograd, 2013. godine
 • Komar, Olivera, “Glasački listić: izjava o socijalnom identitetu u Crnoj Gori?”, u Stojiljković, Zoran, ur. Zašto glasam kako glasam ako uopšte glasam, Friedrich Ebert Stiftung, Fakultet političkih nauka i Centar za demokratiju, Beograd, 2012. godine
 • Komar, Olivera, “Vladavina prava i politički sistem u Crnoj Gori”, u Vladavina prava u multikulturalnoj Crnoj Gori, Crnogorska akademija nauka i umjetnosti, knjiga 41, Podgorica, 2012. Godine
 • Komar, Olivera, „Politički sistem Crne Gore: Osnovne odrednice za razumijevanje sistema“, u Politički život: časopis za analizu politike, br. 3, Centar za demokratiju Fakulteta političkih nauka, Univerzitet u Beogradu, Beograd, 2011, ISSN 2217-7000; (“Political system in Montenegro: Basic guidelines for understanding” in Political life: Journal for political analysis, no. 3, published by Center for Democracy of Faculty of Political Science, University of Belgrade)
 • Komar, Olivera, „Politička kultura u Crnoj Gori: političko odlučivanje građana“ in Tomović Šundić, Sonja, Crna Gora u XXI stoljeću – u eri kompetitivnosti: Pitanja vrijednosti, Crnogorska akademija nauka i umjetnosti, Podgorica, 2010. ISBN 978-86-7215-250-0; („Political Culture in Montenegro: political decision making by citizens“ in Montenegro in XXI century – era of competitivness: Values, published by Montenegrin Science and Arts Academy)
 • Komar, Olivera, „Etika i nauka“ u Tomović Šundić, Sonja, Crna Gora u XXI stoljeću – u eri kompetitivnosti: Pitanja vrijednosti, Crnogorska akademija nauka i umjetnosti, Podgorica, 2010. ISBN 978-86-7215-250-0; (“Ethics and Science” in Montenegro in XXI century – era of competitivness: Values, published by Montenegrin Science and Arts Academy)
 • Komar, Olivera, „Political parties in Montenegro“, in Sagar, DJ (ed.), Political parties of the World, 7th edition, John Harper Publishing, London, 2009. ISBN 978-0-9556202-5-6;
 • Vujović, Zlatko, Komar Olivera, „Impact of the Europeanization process on the transformation of the party system of Montenegro”, Journal of Southern Europe and the Balkans, 10(02), pp. 223 - 241. 2008, Routledge, ISSN: 1469-963X (electronic) 1461-3190 (paper)
 • Komar, Olivera, Vujović, Zlatko, „Europeanisation of national political parties and party systems: case study of Montenegro” in Politics in Central Europe – The Journal of the Central European Political Science Association CEPSA, Volume 3, Number 1+2, 2007, Department of Politics and International Relations, University of West Bohemia in Pilsen, ISSN: 1801-3422;
 • Komar, Olivera, “Određenje prirode poslaničkog mandata u Nacrtu ustava Republike Crne Gore” in Prilog javnoj raspravi o Nacrtu ustava Republike Crne Gore, Crnogorska akademija nauka i umjetnosti CANU, Podgorica, 2007, ISBN 978-86-7215-196-1 (“Definition of the nature of MP’s mandate in Draft of the Constitution of Montenegro” in Contributions to public discussion on Draft Constitution of Montenegro, published by Montenegrin Science and Art Academy);
 • Komar, Olivera, “Određenje prirode poslaničkog mandata u Nacrtu ustava Republike Crne Gore” in Izmjene izbornog zakona – prilozi za raspravu, Centar za monitoring CEMI, Podgorica, 2007. (“Definition of the nature of MP’s mandate in Draft of the Constitution of Montenegro” in Changes of electoral laws – contributions for discussion, published by CEMI);
 • Pavićević, Veselin, Darmanović, Srđan, Komar, Olivera, Vujović, Zlatko, Elections and election legislation in Montenegro, 1990 - 2006, Centar za monitoring CEMI, Podgorica, 2007, English edition;
 • Pavićević, Veselin, Darmanović, Srđan, Komar, Olivera, Vujović, Zlatko, Izbori i izborno zakonodavstvo u Crnoj Gori od 1990 do 2006 godine, Centar za monitoring CEMI, Podgorica, 2007, ISBN 978-86-85547-10-2 (Elections and election legislation in Montenegro, 1990 – 2006, Montenegrin edition);
 • Bešić, Miloš, Komar, Olivera, Gegaj, Pavle, “Izvještavanje medija u toku referendumske kampanje u Crnoj Gori” in Referendum u Crnoj Gori 2006. godine, Centar za monitoring CEMI, Podgorica, 2007, ISBN 86-85547-09-1 (“Media reporting during Referendum Campaign in Montenegro” in Referendum in Montenegro, 2006, published by CEMI);
 • Pavićević, Veselin, Komar, Olivera, “Pravni okvir održavanja Referenduma o državno-pravnom statusu Crne Gore” in Referendum u Crnoj Gori 2006. godine, Centar za monitoring CEMI, Podgorica, 2007, ISBN 86-85547-09-1, (“Legal framework of Referendum on state status of Montenegro” in Referendum in Montenegro, 2006, published by CEMI);
 • Vujović, Zlatko, Komar, Olivera, “Političke partije u Crnoj Gori” u Političke stranke i birači u državama bivše Jugoslavije, Fridrih Ebert Stiftung and Institut društvenih nauka, Beograd, 2006, ISBN 86-83767-16-7, („Political parties in Montenegro“ in Political parties and voters in former Yugoslavia states, published by Friedrich Ebert Stiftung and Institute of Social Science, Belgrade);
 • Vujović, Zlatko, Komar, Olivera, Bošković, Danijela, Status i finansiranje političkih partija u Crnoj Gori, Centar za monitoring CEMI, Podgorica, 2005, ISBN 86-85547-00-8 (Status and financing of Political Parties in Montenegro, published by CEMI);
 • Pavićević, Veselin, Komar, Olivera, Vujović, Zlatko, Izbori i izborno zakonodavstvo u Crnoj Gori od 1990 do 2004 godine, Centar za monitoring CEMI, Podgorica, 2005, ISBN 86-85547-01-6, (Elections and election legislation in Montenegro, 1990 – 2004, Montenegrin edition);

Uredništvo:

 • Almond, Gabrijel et alt. Komparativna politika danas, Fakultet političkih nauka, CEDEM, Podgorica, 2009; urednici izdanja na lokalnim jezicima: Olivera Komar i Bojan Spaić,
 • Sieger, Manfred, Globalizacija: Veoma kratak uvod, CDT, Podgorica, 2012. Urednici izdanja na lokalnim jezicima: Olivera Komar and Bojan Spaić.

Istraživanja:

 • "Vrijednosti studentske populacije u Crnoj Gori", projekat finansiran od strane Ministarstva prosvjete i nauke, 2013. i 2014. godine,
 • „Istraživanje ponašanja birača u Crnoj Gori“, projekat finansiran od strane Ministarstva prosvjete i nauke, 2009. godine.