Fakultet političkih nauka

Mehmed Đečević
Mehmed Đečević

Mehmed Đečević

Mehmed Đečević je rođen u Podgorici, 11. februara 1983. godine.

U rodnom mjestu završio je osnovnu školu, kao i Gimnaziju „Slobodan Škerović.“ Nakon završetka srednje škole, upisuje studij psihologije na Filozofskom fakultetu u Sarajevu, koji završava u roku. Po povratku u rodni grad, upisuje magistarske studije na Fakultetu političkih nauka (Socijalna politika i socijalni rad), koje završava odbranom teze na temu motiva spoljnih migracija visokokvalifikovanog kadra Crne Gore. Dok pohađa nastavu vezanu za magistarske studije, kandidat obavlja pripravnički staž na Psihijatrijskoj klinici Kliničkog centra Crne Gore. Tokom 2008. godine, zapošljava se na Fakultetu političkih nauka kao saradnik u nastavi, a 2010. godine na istom Fakultetu upisuje doktorske studije. Krajem 2017. godine, Đečević je odbranio doktorsku disertaciju, u kojoj je istražio  sociogenetske faktore duševnih poremećaja u Crnoj Gori.

Edukaciju iz oblasti psihoterapije započinje 2010. godine, a završava je  2016. godine, stičući diplomu psihoterapeuta geštalt usmjerenja.  Ima višegodišnje iskustvo u radu s klijentima, oblast: psihoterapija i savjetovanje; psihosocijalna podrška.

Stručno usavršavanje:

- Nakon šest godina edukacije iz oblasti psihoterapije po geštalt teoriji i metodologiji, stekao zvanje psihoterapeuta. Edukaciju (2010 – 2016. godine) organizovao: Gestalt Psychotherapy Institute Malta.

- Edukacija iz oblasti savjetovanja i psihoterapije po teoriji transakcione analize (od 2011. godine do 2014. godine) završio dvije godine.

- Edukacija iz oblasti porodične sistemske psihoterapije (maj 2013. godine; februar 2015. godine) – tema: izrada genograma; višednevne radionice.

- School of Psychotherapy of Psychoses, u organizaciji Croatian Medical Association, Inter – University Center, Dubrovnik, 14 – 17. maj 2008. godine.

- Seminar „Training of Trainers for University teachers“ - Univerzitet u Nišu; 17 – 19. jun 2014. godine, Niš, Srbija (u sklopu Tempus programa).

Predavanja u inostranstvu:

  • Jednosedmični boravak i održano predavanje na Univerzitetu „1 Decembrie 1918“ u Alba Iuliji u Rumuniji; boravak tokom ljeta 2017. godine, preko programa „Erasmus +“.

Rad na projektima:

- Član tima koji je učestvovao u projektu „Istraživanje sistema dječje njege u Crnoj Gori“ (2010. godina).

- Član tima koji radi na projektu „Ljudska prava u srcu visokog obrazovanja“ (projekat organizovan u sklopu Tempus programa).

- Član tima koji je pripremio metodologiju za projekat P2P: Challenging Extremism.

- Jedan od mentora na projektu „Servisno učenje“ čiji se cilj realizuje kroz rad sa zajednicama. Jedan je od autora vodiča koji je štampan kao rezultat ovog projekta.

Radno iskustvo:

2008  -  Psiholog- pripravnik na Psihijatrijskoj klinici Klini- čkog centra u Podgorici

          - Saradnik u nastavi na Fakultetu političkih nauka u Podgorici (od školske 2008/2009. godine)

2007/2008 - Honorarno angažovan na Fakultetu političkih nauka u Podgorici, kao saradnik u nastavi

2007 - Volontirao u NVO "Sigurna ženska kuća" u Podgorici

 

Objavljeni radovi (monografije, zbornici i časopisi):

- Motivi spoljnih migracija visokokvalifikovanog kadra Crne Gore; Udruženje za političke nauke Srbije, Čigoja štampa; Beograd, Monografija; ISBN 978 – 86 – 7558 – 816 – 0

- Pristupačnost univerzitetske infrastrukture studentima s fizičkim invaliditetom u Crnoj Gori; Udruženje za podršku i kreativni razvoj djece i mladih, Edukacijsko – rehabilitacijski fakultet Univerziteta u Tuzli, Tuzla, godine. Učešće na konferenciji u Tuzli sa navedenim radom, rad objavljen u zborniku, ISSN 1986 – 9886; koautorstvo sa prof. dr Čedom Veljićem

- Neki razlozi za uvođenje struke socijalnog rada u škole u Crnoj Gori; Udruženje za podršku i kreativni razvoj djece i mladih, Edukacijsko – rehabilitacijski fakultet Univerziteta u Tuzli, Tuzla, godine. Učešće na konferenciji u Igalu sa navedenim radom, rad objavljen u zborniku, ISSN 1986 – 9886; koautorstvo sa prof. dr Čedom Veljićem

 - Integracija osoba sa smetnjama i teškoćama u razvoju u obrazovni sistem u Crnoj Gori; Univerzitet u Beogradu – Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, Beograd, godine. Učešće na konferenciji u Beogradu sa navedenim radom, rad objavljen u zborniku, ISBN 978 – 86 – 6203 – 061 – 0; koautorstvo sa prof. dr Čedom Veljićem

- Promjene u specijalnim ustanovama na nivou osnovnog obrazovanja u Crnoj Gori – u svjetlu inkluzije – Fakultet za specijalnu edukaciju I rehabilitaciju, Beograd, godine. Učešće na konferenciji u Beogradu sa navedenim radom, rad objavljen u zborniku, ISBN 978 – 86 – 6203 – 069 – 6; koautortvo sa prof. dr Čedom Veljićem

- Zastupljenost metodskih pristupa socijalnog rada u ustanovama socijalne zaštite u Crnoj Gori; Udruženje za podršku i kreativni razvoj djece i mladih i Edukacijko – rehabilitacijski fakultet Univerziteta u Tuzli, Tuzla, godine. Učešće na konferenciji u Ohridu sa navedenim radom, rad objavljen u zborniku, ISSN 1986 – 9886; koautorstvo sa prof. Čedom Veljićem

- Pregled socio – terapijske prakse u psihijatrijskim ustanovama u Crnoj Gori; Fakultet za medije i komunikacije, Univerzitet Singidunum, Beograd, godine. Učešće na konferenciji u Vrnjačkoj Banji sa navedenim radom, rad objavljen u zborniku, ISBN 97886 – 87107 – 52 – 6; koautorstvo sa dr Čedom Veljičem i dr Uglješom Jankovićem

- Nasilje nad djecom u Podgorici; rad objavljen u časopisu Socijalna politika i socijalni rad časopis za teoriju i praksu 1; Društvo socijalnih radnika Republike Srbije, Beograd, 2012. Godine; koautorstvo sa prof. dr Čedom Veljićem

- Izazovi izgradnje građanskog identiteta u Crnoj Gori: postreferendumske podjele i sporovi političkih partija rad objavljen u časopisu Migracijske i etničke teme; broj 1; Institut za migracije i narodnosti – Zagreb; travanj godine, ISSN 1333 – 2546; koautostvo sa dr Danijelom Vuković – Ćalasan

- The Social Paradigm in Psychiatry as a Link Between Social Work and Psychiatry in Theory and Practice, rad objavljen u časopisu Ljetopis socijalnog rada; broj 3; Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Studijski centar socijalnog rada; Zagreb, 2015. godine; UDK: 4(058); ISSN 1846 – 5412.; koautorstvo sa dr Uglješom Jankovićem i prof. dr Anom Čekerevac

- Re – designation of Ethnic Muslims as Bosniaks in Montenegro – Locas Specifities and Dynamics of this Process, rad objavljen u časopisu East European Politics and Societies; Broj 1, Volume 31, 2017. godine, SAGE publications, eISSN 15338371; ISSN 08883254; UDK: 10.1177/0888325416678042; koautorstvo sa prof. dr Sašom Kneževićem i dr Danijelom Vuković – Ćalasan

 Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.