Fakultet za turizam i hotelijerstvo, 08.09.2020

Rezultati završnog ispita u 1. septembarskom rokuREZULTATI  ZAVRŠNOG ISPITA U 1. SEPTEMBARSKOM ROKU:

 

1. JOVANOVIĆ  STEFAN, Br. ideksa  47-16...........................20 poena

2. PEJOVIĆ  PETAR, Br. indeksa   51-16...................................45 poena

 

Maksimalan broj poena na završnom ispitu je 50!

 

Predmetni nastavnik

Broj posjeta : 79