Filozofski fakultet

Biografija - Krcunović Dušan
Biografija - Krcunović Dušan

Doc. dr Dušan Krcunović

Rođen sam 3. oktobra 1969. godine u Nikšiću, gdje sam završio osnovnu i srednju školu. Studije filosofije završio sam 20. septembra 1996. godine na Filozofskom fakultetu u Nikšiću. Na matičnom Odsjeku za filosofiju u Nikšiću angažovan sam kao saradnik u nastavi u januaru 1998. godine. Nakon studijskog boravka u Grčkoj (Patra) školske 2001/02. godine u svrhu učenja novogrčkog jezika, odbranio sam magistarski rad na Odjeljenu za filozofiju Filozofskog fakulteta u Beogradu 27. oktobra 2004. godine, na temu: „Eros i individuacija: Platonova filosofija kao antitragedija“. Doktorsku disertaciju pod naslovom: „Problem stvaranja u Platonovom Timeju i u Šestodnevu Vasilija Velikog, odbranio sam 7. decembra 2009. godine na Filozofskom fakultetu u Nikšiću.

U aprilu 2009. godine izabran sam za glavnog i odgovornog urednika filosofskog časopisa LUČA koji izlazi pod okriljem Studijskog programa za filozofiju Filozofskog fakulteta u Nikšiću i Društva filozofa Crne Gore. Od 7. jula 2009. godine do 7. јula 2010. godine bio sam uključen u projekat CANU: „Crna Gora u 21. stoljeću – u eri kompetitivnosti“.

U akademsko zvanje docenta za predmete: Antropologija, Filozofska antropologija i Moderni i savremni pravci u ontologiji na Studijskom programu za filozofiju Filozofskog fakulteta u Nikšiću, izabran sam na sjednici Senata Univerziteta Crne Gore održanoj 17. februara 2011. godine.

Jedan sam od osnivača Centra sa helenske studije iz Podgorice u čijoj organizaciji držim tematska predavanja.

DokumentiNe propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.