Fakultet za turizam i hotelijerstvo, 22.11.2017

Popravni prvog kolokvijuma iz predmeta Osnovi hotelskog menadzmentaPopravni prvog kolokvijuma iz predmeta Osnovi hotelskog menadzmenta odrzace se u ponedeljak 27.11.2017 u 10H u sali 101.

Predmetni nastavnik

Doc. dr Sanja Pekovic