Prirodno-matematički fakultet

Biografija - Caković Danka
Biografija - Caković Danka

Danka Caković je rođena 28.08.1977. godine u Titogradu, gdje je završila osnovnu školu i gimnaziju. Školske 1996/97 godine upisala je studije Biologije na Prirodno-matematičkom fakultetu u Podgorici. Diplomirala je oktobra 2000. godine sa prosječnom ocjenom 9,48 i stekla zvanje diplomirani biolog. Dobitnik je plakete Univerziteta Crne Gore za najboljeg studenta u oblasti prirodnih nauka, za školsku 1999/2000. godinu. Poslijediplomske studije, smjer Ekologija i geografija biljaka upisala je školske 2000/01. godine na Biološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Magistarsku tezu pod nazivom: “Floristička studija planine Sutorman” odbranila je 05. 02. 2004. godine i stekla zvanje magistra bioloških nauka. Zvanje doktora bioloških nauka stekla je na Prirodno-matematičkom fakultetu (Studijski program Biologija) Univerziteta Crne Gore, odbranom doktorske teze “Floristička i vegetacijska studija planinskog masiva Rumije” 17.10.2011.

 

Oblasti istraživanja: ekologija i sistematika biljaka, vegetacija, zaštita životne sredine.

Strani jezici – engleski.

 

Usavršavanje kroz posjete i saradnje sa međunarodnim institucijama:

 

Institut za botaniku, Innsbruck – 3 mjeseca (2014/2015/2016/2018)

Institut za Botaniku, Graz – 1 mjesec (2010)

Univerzitet u Ljubljani, odsjek za Biologiju – 1 mjesec (2009)

 

Radno iskustvo:

 

 1. do 2012. – saradnik u nastavi na studijskom programu Biologija. U navedenom periodu bila sam angažovana na izvođenju nastave iz botaničke grupe predmeta (Ekologija biljaka, Anatomija i morfologija biljaka, Sistematika biljaka).

 

 1. do 2012. – saradnik u nastavi na Poljoprivrednom fakultetu smjer -Poljoprivredna proizvodnja, predmet Botanika.

 

 1. do 2012. – saradnik u nastavi na Farmaceutskom fakultetu, Botanika

 

 1. do 2017. – docent na studijskom programu Biologija i na Farmaceutskom fakultetu

 

2017. do danas - vanredni profesor na studijskom programu Biologija i na Farmaceutskom fakultetu

 

Stručni angažmani:

 

 1. Flora i vegetacija šireg područja Podgorice
 2. IPA (Important Plant Area) projekat
 3. Biodiversity (habitats/vegetation) mapping for selected locations in the Coastal area of Montenegro
 4. Studija biodiverziteta obalnog područija
 5. Katalog Flore Crne Gore (tomovi I, II, III)
 6. Monitoring biodiverziteta odabranih lokaliteta u Crnoj Gori
 7. Improving the ecological database for sustainable forest management in Montenegro
 8. Evolucija dvije grupe biljaka iz Crne Gore i susjednih regiona (Balkansko poluostrvo)
 9. Studija “Prirodne vrijednosti poluostrva Vrmac”
 10. Studija zaštite planinskog masiva Sinjajevine
 11. Procjene uticaja na životnu sredinu u različitim dijelovima Crne Gore
 12. Prilog Studiji zaštite Šaskog jezera
 13. Predsjenica Komisija za izradu programa za predmet Biologija – Opšta Gimnazija i Matematička gimnazija
 14. NATURA 2000 projekat u Crnoj Gori
 15. Predsjednica komisija za izradu programa za predmete: Priroda i društvo, Priroda, Društvo, Biologija (za sve razrede osnovne škole i srednje stručne škole)
 16. SEEDLING projekat (cilj projekta edukacija i podizanje svijesti o dostizanju UN ciljeva održivog razvoja)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.