Metalurško-tehnološki fakultet

Biografija - Grudić Veselinka
Biografija - Grudić Veselinka

Prof. dr Veselinka Grudić

 

e-mail : grudicv@ac.me

Nastavničko zvanje: vanredni profesor

Datum posljednjeg izbora24.06.2015.

Naučna oblast interesovanja: Tehnološke operacije, Fizička hemija, Zaštita životne sredine, Izvori energije

 Osnovne studije:  Metalurško-tehnološki fakultet, odsjek Neorganska tehnologija, Podgorica, 1995.                                        

Magistarska teza: Kinetika elektrodnih reakcija metala u aprotičnim elektrolitičkim rastvorima“, Fakultet za fizičku hemiju, Beograd, 1999.

Doktorska disertacija: Oksidacija halogenidnih jona u aprotičnim elektrolitičkim rastvorima“, Fakultet za fizičku hemiju, Beograd, 2004.

Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.