Pomorski fakultet Kotor

Biografija - Mihaljević Nikola
Biografija - Mihaljević Nikola

 

        Никола Михаљевић је рођен  8.9.1965.године у Сарајеву, Босна и Херцеговина. Основну школу завршио је 1980.године у Подгорици, а гимназију “Слободан Шкеровић” у Подгорици 1984.године.        

            Послије одслужења војног рока 1985. године уписао је студије математике на Природно-математичком факулету у Подгорици, гдје је дипломирао 1990. године и тиме стекао звање дипломираног математичара.

            Постдипломске студије је уписао школске 1992/93. године на Одсјеку за математику  и рачунарске науке Природно-математичког факултета у Подгорици, смјер Математичка анализа. Магистарски рад под називом “Варијациони метод и рјешивост операторских једначина” одбранио је 1996. године.

            Докторску дисертацију под називом “Инверзни проблем типа Штурм-Лиувила са променљивим кашњењем на сегменту” (ментор Проф.др Миленко Пикула) је одбранио  28.02.2004. године на Одсјеку за математику Филозофског факултета Универзитета у Источном Сарајеву.

            Послије завршеног факултета стални радни однос засновао је исте 1990. године  као професор математике у средњој Хемијско-технолошкој школи “Спасоје Распоповић” у Подгорици. Има положени стручни испит.  

            Од децембра 1996. до 30. децембра 1997. године радио је и као асистент-спољни сарадник на извођењу вјежби из Математике на Одсјеку за управљање Факултета за поморство у Котору.    

           Почетком јануара 1998. год. је изабран за предавача више школе на предметима Математика I и Математика II на Факултету за поморство у Котору,на Поморско-наутичком и Бродомашинском одсјеку, као и одсјеку Поморске електротехнике, и од тада се налази у сталном радном односу на овом Факултету.

           У звање асистента на групи предмета са Катедре за математику и информатику на истом Факултету је изабран фебруара 2004. године.

            Осим извођења вјежби из математичке групе предмета, на студијском програму Менаџмент у поморству  такође је био ангажован  за извођење наставе (предавања) из предмета Математика на студијским програмима Наутика и Бродомашинство Факултета за поморство у Котору, Универзитета Црне Горе.

            У звање доцента је изабран у  октобру 2008 год. У звање ванредног професора је изабран јуна 2014 год., а у звање редовног професора у марту 2020 год. . Тренутно држи предавања из следећих предмета: Теорија вјероватноће и статистика на спец. студ. програму Поморске науке, Примењена Математика на спец. студ. програму Поморске науке, Математика за менаџере на спец. студијском програму Менаџмент у поморству, Математика I и II на основном студијском програму Наутика и Математика I и II на основном студијском програму  Бродомашинство.

          Проф. др Никола Михаљевић је аутор/коаутор већег броја научних радова из области Нуклеарне физике (ефикасност полупроводничких детектора гама зрачења) и Функционалне анализе (рјешивост операторских једначина, обрнути проблем типа Штурма Лиувила) у домаћим и међународним научним часописима.       

            Био је члан организационог одбора ИX и X интернационалног семинара LPpM који се одржавао у Петровцу.

            Сарадник је Центра за Нуклеарна знања и компетентност на Универзитету Црне Горе.

 

  1. S. Jovanović, A. Dlabač, N. Mihaljević, The effective solid angle concept and ANGLE v3.0 computer code for semiconductor detector gamma-efficiency calculations – applicability to in-situ characterization of contaminated sites, IAEA/AQ/49, 141-157 (2017), ISSN 2074-7659 .

 

  1. M.S. Badawi, M.E. Krar, A.M. El-Khatib, S.I. Jovanović, A.D. Dlabač, N.N.Mihaljević, A new mathematical model for determining full-energy peak efficiency of an array of two gamma detectors counting rectangular parallelepiped sources, Nuclear Technology & Radiation Protection: Year 2013, Vol. 28, No. 4, pp. 370-380, ISSN 1451-3994 .

 

  1. A.A. Thabet, A.D. Dlabač, S.I. Jovanović, M.S. Badawi, N.N. Mihaljević, A.M. El-Khatib, M.M. Gouda, M.I. Abbas, Experimental verification of gamma scintillation detectots in ANGLE 4 software, Nuclear Technology & Radiation Protection: Year 2015, Vol. 30, No. 1, pp. 35-46, ISSN 1451-3994 .

 

  1. A.M. El-Khatib, M.S. Badawi, A.A. Thabet, S.I. Jovanović, M.M. Gouda, M.M. Mohamed, A.D. Dlabač, M. Abd-Elzaher, N.N. Mihaljević, M.I. Abbas, Well-type NaI(Tl) detector efficiency using analytical technique and ANGLE 4 software based on radioactive point sources located out the well cavity, Chinese Journal of Phisics 54 (2016) 338-346, ISSN 0577-9073 .

 

  1. M.S. Badawi, S.I. Jovanivić, A.A. Thabet, A.M. El-Khatib, A.D. Dlabač, B.A. Salem, M.M. Gouda, N.N. Mihaljević, K.S. Almugren, M.I. Abbas, Calibration of 4NaI(Tl) detectors with coincidence summing correction using new numerical procedure and ANGLE 4 software, AIP Advances 7, 035005 (2017), ISSN 2158-3226 .

 

  1. N.N. Mihaljević, S.I. Jovanović, A.D. Dlabač, M.S. Badawi, A mathematical model of semiconductor detector gamma-efficiency calibration for rectangular cuboid (brick-shape) sources, Nuclear Technology & Radiation Protection: Year 2018, Vol. 33, No. 2, pp. 139-149, ISSN 1451-3994 .

 

  1. N.N.Mihaljević, S.I. Jovanović, A.D. Dlabač, A generalized mathematical model for efficiency calibration of gamma detectors, Application to practical cases, Nuclear Technology & Radiation Protection: Year 2019, Vol. 34, No. 1, pp. 34-46, ISSN 1451-3994 .