Pomorski fakultet Kotor

Biografija - Vujović Lazo
Biografija - Vujović Lazo

Prof. dr LAZO VUJOVIĆ redovni je profesor na Pomorskom fakultetu Univerziteta Crne Gore.

Završio je Mašinski fakultet u Titogradu - smjer mehanizacije.

Završio je postdiplomske studije na Fakultetu za pomorstvo u Kotoru  vršio je m fakultetu Univerziteta Crne Gore.1994. godine.

Doktorirao je na Fakultetu za pomorstvo u Kotoru  vršio je m fakultetu Univerziteta Crne Gore.1998. godine.

 Radnu karijeru započeo je kao pomorac na brodovima duge plovidbe i stekao zaje Upravitelja mašine na brodu sa mašinskim kompleksom pogonske snage 3000kW ili jačim.

Po završetku Mašinskog fakulteta zasnovao je radni odnos u Industriji mašina i opreme ²Radoje Dakić² u Titogradu, gdje je radio u konstrukcionom birou u zvanju starijeg konstruktora.

Radio je kao profesor u srednjoj pomorskoj školi od 1980 – 1995. god.  Pored rada  u nastavi obavljao je poslove rukovodioca školske radionice.

Od 1995. god. radi na Fakultetu za pomorstvo u Kotoru, gdje je obavljao poslove od asistenta do redovnog profesora.

Pored poslova u nastavi obavljao je razne dužnosti: rukovodilac studijskog programa Brodomašinstvo - u vise navrata, prodekan za kvalitet i međunarodnu saradnju, prodekan za nastavu, rukovodilac programa obuka, član Vijeća za prirodne i tehničke nauke i druge.

Objavio je pet univerzitetskih udžbenika i to :

 

  • Brodske pomoćne mašine i uređaji,
  • Brodsko mašinstvo,
  • Brodske pomoćne mašine,
  • Brodski uređaji i sistemi
  • Brodski mašinski kompleks

 

 Pored udžbenika objavio je i više skripti i priručnika.

Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.