Filološki fakultet, 11.03.2017

Biografija - Milanović MajaX

Maja Milanović je rođena u Jagodini. Osnovnu i srednju školu je završila u Beogradu, a nakon završene srednje škole upisuje Filološki fakultet u Beogradu (Odsjek za engleski jezik i književnost) na kom je diplomirala 1994. godine

Od 1995 – 2007 je radila kao nastavnik engleskog jezika u Osnovnoj školi Oktoih. 1996 je pohađala intenzivnu obuku za nastavnike u organizaciji Britanskog savjeta (COTE – Certificate for Overseas Teachers of English). U periodu od 1997 – 2002 pohađala je više seminara i obuka organizovanih od strane Britanskog savjeta i Longman izdavačke kuće, a takođe je na više pomenutih seminara aktivno učestvovala kao predavač i održala zapažene prezentacije.  2014 godine je pohađala online seminar za nastavnike u trajanju od 4 mjeseca kao predstavnik Crne Gore. Obuku je organizovao Univerzitet Oregon u saradnji sa Američkim centrom. Kao svoje usko stručno interesovanje izabrala je metodiku nastave i uskoro treba da magistrira. Maja Milanović je nastavnik trener i nastavnik mentor. Kao nastavnik trener održala je više obuka za nastavnike osnovnih škola i specijalizovala se za predavanje najmlađem uzrastu. Objavila je više radova iz oblasti metodike nastave.

Od 2001 – 2007 je radila kao saradnik na Institutu za strane jezike i predavala na Ekonomskom fakultetu i predavala je na predmetima Opšti engleski jezik i Engleski jezik struke. Od 2007 godine je stalno zaposlena na Institutu za strane jezike kao lektor. U periodu od 2007 – 2010 je vršila dužnost Prodekana za nastavu. Danas radi na Filološkom fakultetu kao viši lektor i predaje engleski jezik na Ekonomskom fakultetu, Studijama menadžmenta, Elektro tehničkom fakultetu, Fakultetu za metalurgiju i Prirodno matematičkom fakultetu.

Dokumenti