Rektorat, 07.12.2016

Izložba: Poljska i Njemačka - istorija dijaloga, 7. decembar, 2016.