Rektorat, 30.11.2016

Ministarka nauke u posjeti Rektoratu, 30. novembar 2016.