Rektorat, 08.05.2014

Prva generalna skupština i formiranje Circeos-a 8. maj 2014. godine