Rektorat, 14.11.2016

Novi saziv Studentskog parlamenta Univerziteta Crne Gore,14. novembar 2016