Rektorat, 28.04.2016

Univerzitet Crne Gore promovisao 19 doktora nauke, 28. april 2016.