Rektorat, 24.04.2018

Dan otvorenih vrata 24. aprila 2018.