Rektorat, 02.04.1974

Potpisivanje sporazuma o udruživanju, 2.4.1974.