Rektorat, 24.09.2003

Sjednica Senata, primopredaja rektora, septembar 2003.