Rektorat, 01.07.2012

Izlet sa stranim studentima, 2012.