Rektorat, 14.10.2015

Euraxis blue tour, 14.oktobra 2015.