Rektorat, 24.12.2018

Proglašenje najboljeg sportiste, novinara i dodjela diploma na Fakultetu za sport i fizičko vaspitanje, 24. decembar 2018. godine