Rektorat, 25.02.2019

Počela obuka za početnike u biznisu, Karijerni centar Univerziteta Crne Gore, 25. februar 2019. godine