Rektorat, 22.04.2019

Panel diskusija SPUCG: Šta je dobro u sistemu visokog obrazovanja, a šta treba unaprijediti, 22. april 2019. godine

Broj posjeta : 391