Prirodno-matematički fakultet

Simpozijum Ekologa Crne Gore - ISEM7Image

 

U Sutomoru od 4 do 7 oktobra, 2017 održat će se SEDMI MEđUNARODNI SIMPOZIJUM EKOLOGA CRNE GORE (ISEM7).

Ovo će biti jedan od najvećih skupova iz oblasti fundamentalne i primjenjene Ekologije, Zaštite životne sredine, Ekološke edukacije i Održivog razvoja koji se održava na Balkanu i u jugoistočnoj Evropi. Rok za slanje abstrakata je 1 Maj, 2017 a kompletni radovi se šalju do 15 Juna, 2017. Radovi će biti objavljeni u Zborniku Konferencije, dok će izabrani radovi biti objavljeni u naučnim časopisima Ecologica Montenegrina, Agriculture and Forestry (Biotehnički Fakultet) kao i u novom časopisu Cities & Futures (Fakultet za Arhitekturu).

Organizatori Simpozijuma su Institut za Biodiverzitet i Ekologiju, Studijski Program Geografija – NikšIć, Studijski Program Biologija – Podgorica, Institut za Biologiju Mora – Kotor, Fakultet za Arhitekturu, Građevinski Fakultet, Metalurško-tehnološki Fakultet, Biotehnički Fakultet, Ekonomski Fakultet i Pravni Fakultet sa Univerziteta Crne Gore i Prirodnjački Muzej Crne Gore u saradnji sa renomiranim naučnim institucijama iz Evrope i svijeta kao što su Prirodnjački Muzej u Beču (Austrija), Univerzitet u Teheranu (Iran), Poljoprivredni Univerzitet u Permu (Rusija), Biološki Fakultet Univerziteta u Šćećinu  (Poljska), Poljoprivredni Fakulteti Univerziteta u Zagrebu i  Univerziteta iz Osijeka (Hrvatska) kao i drugi renomirani naučni instituti i organizacije iz Irana, Brazila, Crne Gore, Makedonije i Bugarske.

DETALJI O KONFERENCIJU SU DOSTUPNI NA linku

Facebook Viber Twitter Google LinkedIn StumbleUpon Tumblr Pinterest Email Print