Prirodno-matematički fakultet, 29.11.2017

Prof Pešić član Redakcionog Odbora časopisa "SKUP"Prof Vladimir Pešić izabran je u redakcioni Odbor časopisa "SKUP" koji izdaje Prirodno-matematički Fakultet Univerziteta u Banja Luci. Više informacija o časopisi i mogućnostima u objavljivanja u ovom časopisu na sajtu časopisa. Link