Prirodno-matematički fakultet

Rad u časopisu Nature GeosciencesU prestižnom časopisu Nature Geoscience objavljen rad u kome je koautor Prof. Pešić.  Rad je dostupan na linku.

Nature Geoscience je vodeći naučni časopis iz oblasti istraživanja planete Zemlje. Publikovanje u časopisima iz serije "Science" i "Nature" (i njegovim sestrinskim časopisima u koji spade i "Nature Geoscience") predstavljaju jedan od najvažnijih pokazatelja akademskog i istraživačkog uspjeha i jedan je od osnovnih uslova za rangiranje Univerziteta na Šangajskoj listi.

Rad koji je objavljen u prestižnom časopisu "Nature Geoscience" je prva studija o tome koliko povremene rijeke (rijeke i potoci čiji tok presušuju u dijelu godine) utiču  na emisiju ugljen dioksida (CO2) na svjetskom nivou. Rijeke koje presušuju čine danas oko 50% ukupne rječne mreže na globalnom nivou i njihov broj se i dalje povećava zbog globalnih klimatskih promjena. Ova studija je pokazala rijeke koje presušuju značajno doprinose ukupnom oslobađanju  ugljen dioksida u atnosferu. U studiji u kojoj su učestvovala vodeći naučni timovi iz 22 zemlje su analizirane 212 rijeke širom svijeta, od čega su dvije rijeke iz Crne Gore čiju analizu je uradio tim predvođen Prof. Pešićem sa Univerziteta Crne Gore. Jedna od ovih rijeka je i rijeka Ribnica,

Image
Ribnica kod Skalina.
 
Većina ljudi ne pomisli da opalo lišće u suhom koritu rijeke može da doprinosi globalnom zagrijavanju. Međutim, kada se voda vrati u suho korito rijeke, vrlo brzo dolazi  do razlaganja akumuliranog lišća u saradnji sa biološkim procesima, i rezultat toga je oslobađanje velike količine ugljen dioksida u atmosferi.  Više na linku.
Facebook Viber Twitter Google LinkedIn StumbleUpon Tumblr Pinterest Email Print