OBAVJEŠTENJE O SEPTEMBARSKOM ISPITNOM ROKU PRIJAVA ISPITA 12. i 16.07.2018. GODINEOBAVJEŠTENJE O SEPTEMBARSKOM ISPITNOM ROKU  PRIJAVA ISPITA 12. i 16.07.2018. GODINE

U skladu sa odlukom Senata Univerziteta Crne Gore i Akademskim kalendarom, septembarski ispitni rok biće održan od 27. avgusta do 23. septembra 2018. godine. 

Studentima je u septembarskom roku, odlukom Senata Univerziteta Crne Gore br. 03-2248/1 od 03.07.2018. godine,omogućeno polaganje ispita u cjelosti (studenti mogu polagati i kolokvijume i završni ispit). 

Polaganje ispita će biti organizovano u dva ispitna termina. Raspored ispita biće blagovremeno objavljen na sajtu fakulteta. U rasporedu ispita će biti istaknuti datum, vrijeme i sala za svaki ispit, a predmetni nastavnik će, u slučaju potrebe, dodatno obavijestiti studente putem sajta o organizaciji i načinu polaganja ispita. 

U septembarskom ispitnom roku polažu se svi predmeti, na svim studijskim programima, koji nijesu položeni u januarskom i junskom roku, a koje je student prijavio na početku studijske 2017/2018. godine 

Prijava ispita za septembarski ispitni rok obaviće se na šalterima studentske službe 12. jula i 16. jula 2018. godine, u terminu 09-15h. 

Visina nadoknade u dodatnom ispitnom roku, po odluci Upravnog odbora UCG, iznosi 5,00 eura za svaki prijavljeni ispit.  

Uz popunjenu prijavu studenti su dužni dostaviti indeks i dokaz o uplati nadoknade (uplatnicu) za ispite koje prijavljuju. Uplatu izvršiti na žiro račun Ekonomskog fakulteta br. 510-131-35, sa naznakom - za septembarski ispitni rok. 

Studenti koji nijesu izmirili finansijske obaveze (školarinu) ne mogu prijaviti ispite za septembarski ispitni rok, dok ne izmire školarinu. 

Za sve dodatne informacije u vezi sa septembarskim ispitnim rokom studenti se mogu obratiti Studentskoj službi.

Dokumenti


Pridružite nam se na društvenim mrežama
Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.