Ekonomski fakultet, 23.05.2018

Obavještenje o odbrani doktorske disertacije kandidatkinje mr Olivere ŽivkovićKandidatkinja mr Olivera Živković javno će braniti doktorsku disertaciju »Novi koncept analize međunarodne trgovine na primjeru Crne Gore«, pred Komisijom određenoj na sjednici Vijeća Ekonomskog fakulteta i Senata Univerziteta Crne Gore, u sastavu:

• Prof. dr Predrag Bjelić, mentor, Ekonomski fakultet Beograd,
• Prof. dr Gordana Đurović, Ekonomski fakultet Podgorica i
• Prof. dr Danijela Jaćimović, Ekonomski fakultet Podgorica.

Javna odbrana će se održati u srijedu, 06.06.2018. godine, sa početkom u 12h u sali „Tempus“.