Ekonomski fakultet, 09.07.2018

Obavještenje o odbrani polaznih istraživanja doktoranda mr Milene RadonjićKandidat doktorskih studija mr Milena Radonjić javno će braniti polazna istraživanja teme doktorske disertacije „Javni dug i makroekonomske performanse u zemljama Zapadnog Balkana“.

Odbrana će se obaviti 31.08.2018.godine u Sali TEMPUS u 10,00 sati.

Dokumenti