Ekonomski fakultet, 22.10.2018

Doktorska disertacija MR LJILJANE PJEROTIĆ, pod naslovom „UPRAVLJANJE ODRŽIVIM RAZVOJEM TURIZMA U KONTEKSTU EVROPSKIH INTEGRACIJA“ i Izvještaj o ocjeni doktorske disertacije, izloženi su u Centralnoj univerzitetskoj biblioteci.OBAVJEŠTENJE

Doktorska disertacija MR LJILJANE PJEROTIĆ, pod naslovom „UPRAVLJANJE ODRŽIVIM RAZVOJEM TURIZMA U KONTEKSTU EVROPSKIH INTEGRACIJA“ i Izvještaj o ocjeni doktorske disertacije, izloženi su u Centralnoj univerzitetskoj biblioteci.

Izvještaj o ocjeni doktorske disertacije podnijela je Komisija, u sastavu:

-Prof. dr BOŽO MIHAILOVIĆ, mentor

Redovni profesor Ekonomskog fakulteta Univerziteta Crne Gore;

-Prof. dr BORISLAV USKOKOVIĆ, član Komisije

Redovni profesor Ekonomskog fakulteta Univerziteta Crne Gore;

-Prof. dr RADE RATKOVIĆ, član Komisije

Redovni profesor Fakulteta za biznis i turizam Budva, Univerziteta Adriatik, Bar.

Pregled doktorske disertacije i Izvještaja se može izvršiti u roku od 30 dana od dana objavljivanja ovog obavještenja, u Centralnoj univerzitetskoj biblioteci (Podgorica, ulica Džordža Vašingtona bb), a primjedbe se mogu dostaviti Vijeću Ekonomskog fakulteta (ulica Jovana Tomaševića 37).