Medicinski fakultet

Predavanja iz Farmaceutske hemije II
Predavanja iz Farmaceutske hemije II održaće se u četvrtak, 23.11.2017.god. u amfiteatru IBD, sa početkom u 10,30h