Mašinski fakultet, 29.09.2017

Senat UCG donio Zaključak u vezi studiranja po starom nastavnom planu i programuSenat Univerziteta Crne Gore je na sjednici od 27-28. septembra 2017. godine, u postupku razmatranja zahtjeva Mašinskog fakulteta, odnosno Centra za studije i kontrolu kvaliteta Univerziteta Crne Gore, usvojio Zaključak kojim se "afirmiše pravo studenta da završi studije prema studijskom programu koji je važio u vrijeme upisa, po zakonu po kojem je upisan, a najkasnije u roku od tri godine u odnosu na propisani period trajanja studija".

 

Dokumenti