Ekonomski fakultet, 09.02.2018

Nova objava - 09.02.2018 21:44Ispit iz Bankarskog menadžmenta održaće se u neđelju, 25. 2. Tačno vrijeme biće naknadno saopšteno. Obavezno prijavljivanje mejlom (do 24.) sa naglaskom na kolokvijum.

Predmetni nastavnik