Raspored polaganja ispita u ljetnjem semestru
Raspored polaganja ispita u ljetnjem semestru

RASPORED POLAGANJA ISPITA ZA  LJETNJI SEMESTAR 2016/17 GODINE

29.05.                          -           Hor                                         - 11,00

 1. 05. - Muzički oblici 2 (pismeni)       – 11.00-12.30

                                    -           Muzički oblici 4 (pismeni)       – 12.30-14.00

                                    -           Muzički oblici 6 (usmeni)        – 15.00-17.00

01.06.                          -           Engleski jezik  I god.              - 8.00

                                                                         II god             -8.45

 • Istorisjki razvoj duv.instr.                            00
 • Metodika nastave duv.instr. IIIgod.            00
 • Metodika nastave duv.instr. IIIgod.            30
 • Metododlogija naučnog rada                       30h
 • Istorisjki razvoj pijanizma I godina -10.00
 • Istorijski razvoj pijanizma II godina           -11.00
 • Metodika opšteg muzičkog obrazovanja II godina  -12.30
 • Metodika opšteg muzičkog obrazovanja III godina -14.00
 • Metodika nastave klavira III godina - 15. 30
 • Metodika nastave klavira IV godina  -16.30

 

 

 1. 05. - Aranžiranje (svi, pismeni)      – 11.00-14.00

                                    -           Muzički oblici 2 (usmeni)        – 15.00-17.00

                                                Muzički oblici 4 (usmeni)        – 17.00-19.00

 

02.06.                          -           Muzicka tehnologija  IV godina  14,00

 

05.06.                          -           HARMONIJA IV (OMP), HARMONIJA VI, PISMENI  10:00-12:30

-           HARMONIJA IV (INSTRUMENTALCI), PISMENI 12:30-14:45

-           HARMONIJA II, PISMENI 14:45-16:15

 

 1. 06. - Kamerna muzika        -  9.30h

                                    -           Aranžiranje (svi, usmeni) – 10.00

-           Istorijski razvoj harmonike  (I godina) 10.00 –  10.45

                                    -           Istorijski razvoj Gitare

                                    -           Metodika nastave harmonike (III i IV godina)         10.45 -  11.30

                                    -           Metodika nastave gitare (III i IV godina)

                                                -           Instrument (Harmonika i Gitara )                     12.00 -   17.00 

 

07.06.                          -           HARMONIJA VI, USMENI 10:00-13:00

-           HARMONIJA IV (OMP), USMENI 13:00-14:00

-           HARMONIJA I, USMENI 14:00-16:00

 

08.06.                          -           Pedagogija - Kolokvijum u 10,00

                                    -           Pedagogija - Ispit u 11,30

                                    -           Istorija muzike, 12:00 , III godina

 • Istorija muzike, 13:30, II godina
 • Istorija muzike, 15,00, I godina
 • Crnogorska muzika, 16,30,

 

09.06.                          -           Solfedjo

                                    -           Solfedjo           , II i  III godina

10.06.                          -           Solfedjo           , I godina

                                    -           Klavirski praktikum   -9h

                                    -           KLAVIR                     - 12h

15.06.                          -           Gudači,           12,00

16.06.                          -           Duvači,            15,00

                                    -           Korepeticija    9h

                                    -           Instrument -Harmonika i Gitara)              10.00 -

 

POPRAVNI ISPITI

 

 1. 06. - Muzički oblici 2 (pismeni) – 12.00-13.30

                                                Muzički oblici 4 (pismeni) – 12.00-13.30

                                                Aranžiranje (svi, pismeni) – 12.00-15.00

                                                Muzički oblici 6 (usmeni) – 15.00-17.00

 1. 06. - Muzički oblici 2 (usmeni) – 11.00-13.00

                                                Muzički oblici 4 (usmeni) – 13.00-15.00

14.06.                                      Engleski jezik  I god.              - 8.00

                                                                          II god                        -8.45

 • Istorisjki razvoj duv.instr.                            00
 • Metodika nastave duv.instr. IIIgod.            00
 • Metodika nastave duv.instr. IIIgod.            30
 • Metododlogija naučnog rada                       30h

 

 

14.06.                          -           Hor, 11,00

16.06.                          -           Muzicka tehnologija  IV godina  14

                                    -           Duvači,                                    -15h

19.06.                          -           HARMONIJA IV (OMP), HARMONIJA VI , PISMENI 10:00-12:30

-           HARMONIJA IV (INSTRUMENTALCI), PISMENI 12:30-14:45

-           HARMONIJA II, PISMENI 14:45-16:15

20.06.                          -           KAMERNA MUZIKA           -9.30

 

21.06.                          -           HARMONIJA VI, USMENI 10:00-13:00

-           HARMONIJA I, USMENI 13:00-15:00

-           HARMONIJA IV (OMP), USMENI 15:00-16:00

 

22.06.                          -           Pedagogija - Ispit u 10,00

                                    -           KLAVIR                     12h

23.06. petak                -           Solfedjo                       - I, II i III godina

26.06.                          -           Korepeticija   8.30h

                                    -           Gudači , 12,00

 • Istorisjki razvoj pijanizma I godina  -10.00
 • Istorijski razvoj pijanizma II godina -11.00
 • Metodika opšteg muzičkog obrazovanja II godina  -12.30
 • Metodika opšteg muzičkog obrazovanja III godina -14.00
 • Metodika nastave klavira III godina - 15. 30
 • Metodika nastave klavira IV godina  -16.30

27.jun, utorak             -          

-           Istorija muzike, 12:00 , I godina

 • Istorija muzike, 13:30, II godina
 • Istorija muzike, 15,00, III godina
 • Crnogorska muzika, 16,30,

 

 • Duvači                         -16h

 

28.06.                          -           Klavirski praktikum   -9hNe propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.