Filozofski fakultet, 21.04.2019

Predavanje dr Ranka Rajovića 
Dr Ranko Rajović je u Nikšićkom pozorištu predstavio NTC program učenja i istakao važnost rane stimulacije djece za razvoj asocijativnog mišljenja i sticanje funkcionalnog znanja. Kao jedan od autora ovog programa,osnivač centra za darovitost (Nikola Tesla Centra) i član svjetskog borda MENS-e, ukazao je na roditeljske i greške okruženja kad se tiče rane stimulacije djece. Suprotstavio je efekte reproduktivnog učenja efektima asocijativnog, praktičnim primjerima prikazao učenje školskog gradiva kroz igru. Predavanje je organizovano u saradnji Studijskog programa za psihologiju, Filozofskog fakukteta i Nikšićkog pozorišta sa NTC centrima Crne Gore. Goste je ispred Filozofskog fakulteta pozdravila dr Jelena Mašnić, o programu je više rekla Marina Jovanović koja je predstavnica NTC centra CG i vlasnica privatne predškolske ustanove koja sprovodi ovaj program učenja.
Broj posjeta : 350