Biotehnički fakultet

Rezultati završnog ispitaPoštovane kolege,

na završnom ispitu iz predmeta Štetočine ratarsko-povrtarskih kultura ostvarili ste sledeće rezultate:

1. Aleksandra Jočić       28,5 bodova  - ukupno na cijelom ispitu 94,2 (ocjena A)

2. Miloš Kovačević        24,0 bodova - ukupno na cijelom ispitu 76,5 (ocjena C)

3. Miladin Ralević         20,0 bodova - ukupno na cijelom ispitu 71,4 (ocjena C)

4. Adrian Grbović         20,0 bodova - ukupno na cijelom ispitu 66,5 (ocjena D)

5. Jovana Jakšić           16,7 bodova - ukupno na cijelom ispitu 56,5 (ocjena E)

6. Miloš Saičić              21,7 bodova - ukupno na cijelom ispitu 50,3 (ocjena E)

7. Aleksandar Nikčević   19,7 bodova - ukupno na cijelom ispitu 50,2 (ocjena E)

8. Milena Backović         14,0 bodova - ukupno na cijelom ispitu 46,1 (ocjena F)

Studenti Isidora Sekulić i Boško Zeković nisu polagali završni ispit.

Predmetni nastavnik,

Prof. dr Sanja Radonjić

Facebook Viber Twitter Google LinkedIn StumbleUpon Tumblr Pinterest Email Print